Lounatuulen päiväkodissa on 2 hoitopaikkaa vapaana (5-6 v.) 2.8.2021 alkaen. Tiedustelut toimisto@lastentalohyvatuuli.fi

Tervetuloa

Lastentalo Hyvätuuli Oy on neljän kasvatusalan ammattilaisen vuonna 2012 perustama yksityisiä varhaiskasvatuspalveluja tuottava yritys. Yhteistyökumppanimme ovat Espoon kaupunki ja Kela. 

Palvelut 

Toiminta

Tarjoamme varhaiskasvatusta kahdessa yksikössä Kilossa: 1-5

-vuotiaiden lasten ryhmässä Lastentalo Hyvätuulessa sekä 5-6 -vuotiaiden lasten ryhmässä Lastentalo Lounatuulessa.

Lastentalo Hyvätuuli päiväkoti lintu kuvitus

Painotamme toiminnassamme erityisesti musiikkikasvatusta ja ympäristökasvatusta. Pyrimme joustaviin, perheiden yksilölliset tarpeet huomioonottaviin käytäntöihin.

Hoitopaikan haku
1) Täytä Hoitopaikkahakemus Yhteystiedot-sivulla. 2) Hoitopaikan vapautuessa kutsumme teidät tutustumaan Hyvätuuleen. 3) Tutustumiskäynnin aikana tai sen jälkeen tehdään hoitosopimus. 4) Hoidon aloitukseen liittyvistä käytännön asioista sovitaan päiväkodin johtajan ja henkilökunnan kanssa.