Tervetuloa

Lastentalo Hyvätuuli Oy on neljän kasvatusalan ammattilaisen vuonna 2012 perustama yksityisiä varhaiskasvatuspalveluja tuottava yritys. Yhteistyökumppanimme ovat Espoon kaupunki ja Kela. 

Palvelut 

Toiminta

Tarjoamme varhaiskasvatusta kahdessa yksikössä Kilossa: 1-5

-vuotiaiden lasten ryhmässä Lastentalo Hyvätuulessa sekä 5-6 -vuotiaiden lasten ryhmässä Lastentalo Lounatuulessa.

Lastentalo Hyvätuuli päiväkoti lintu kuvitus

Painotamme toiminnassamme erityisesti musiikkikasvatusta ja ympäristökasvatusta. Pyrimme joustaviin, perheiden yksilölliset tarpeet huomioonottaviin käytäntöihin.