Etsi
  • Hyvätuulen metsässä

Varhaiskasvatus on tiimityötä

Päivitetty: 15. jouluk. 2020

Työhyvinvointi on aina ajankohtainen asia, joka on sekä työntekijän että työnantajan vastuulla. Varhaiskasvatuksen arki kietoutuu tiimityöskentelyn ympärille, jossa jokainen tiimin jäsen on tärkeä osa lasten varhaiskasvatuspolkua.
HYVINVOIVASSA TYÖYHTEISÖSSÄ

  • ollaan avoimia ja luotetaan

  • innostetaan ja kannustetaan

  • puhalletaan yhteen hiileen

  • annetaan myönteistä palautetta

  • pidetään työmäärä aisoissa

  • uskalletaan puhua ongelmistakin

  • säilytetään toimintakyky muutostilanteissa.

(Lähde: THL 2020, Työhyvinvointi https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/tyohyvinvointi/)

Kun Hyvätuulen varhaiskasvatustiimissä pohdittiin työhyvinvointia ja sitä, mistä Hyvätuulen turvallinen arki muodostuu, työntekijät nostivat esiin erityisesti:


Kodinomaisuuden ”Moni sisään tullessaan jo huomaa, että on niin kodinomaista.”


Ihmisten vastaanottamisen ”Jokainen perhe ja lapsi toivotetaan tervetulleeksi aamuisin siten, että vanhempien on luottavaista lähteä töihin.”


Pysyvyyden ja jatkuvuuden ”Meillä henkilökunta ja asiakaskunta on sitoutunutta. Teemme myös ylisukupolvista työtä ja sisarusjatkuvuus on mahdollista. Tunnetasolla tämä luo luottamusta ja turvaa, luottamusta siihen että ammattilaiset osaavat työnsä ja lapsilla on hyvä tässä paikassa olla.”


Avoimuuden ”Vaikka aina ei ole paras päivä, Hyvätuulessa voi sellaisenakin päivänä olla oma itsensä ja saada tukea työyhteisöstä.”


99 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki