top of page

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Lastentalo Hyvätuuli Oy:n  henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 6.4.2018. Viimeisin muutos 6.4.2018.

 

1. Rekisterinpitäjä

Lastentalo Hyvätuuli Oy

 

Y-tunnus 2477718-0

Lansantie 25 A

02630 Espoo

hyvatuuli@lastentalohyvatuuli.fi

+358 40 565 00 62​

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Taru Koivisto

toimisto@lastentalohyvatuuli.fi

+358 40 563 45 66

 

3. Rekisterin nimi

Lastentalo Hyvätuuli Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lastentalo Hyvätuuli Oy:n asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään Lastentalo Hyvätuuli Oy:n ja sen asiakkaiden välisten asiakassuhteiden hoitamiseen (henkilötietolaki 8 § 1 momentti 5 kohta) sekä Lastentalo Hyvätuuli Oy:n mainontaan, markkinointiin ja suoramarkkinointiin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

 

Tietojen laillisuus perustuu sosiaalisen median osalta siihen, että kerättävät tiedot saadaan sosiaalisen median palveluista, joiden käyttäjät ovat hyväksyneet tietojensa keräämisen, julkisen esittämisen ja luovuttamisen rajallisesti kolmansien osapuolten, kuten Lastentalo Hyvätuulen käyttöön, kyseisten verkkopalvelujen käyttöehdot hyväksyessään. Lastentalo Hyvätuuli kerää rekisteriin tietoja kyseisten verkkopalvelujen käyttöehtojen puitteissa.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • Vanhemman nimi

 • sähköposti

 • puhelinnumero

 • osoite

 • Hoidon toivottu aloituspäivämäärä

 • Lapsen nimi

 • Lapsen syntymäaika

 • Lapsen osoite

 • Lapsen kotikunta

 • Lapsen sisarukset

 • tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista

 • sosiaalisen median profiili

 • laskutustiedot

 • muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Lastentalo Hyvätuuli Oy:n asiakasrekisteriin talletetut henkilötiedot saadaan rekisteröidyiltä asiakkailta itseltään, asiakkaan käyttäessä Lastentalo Hyvätuuli Oy:n palveluita ja julkisista lähteistä (mm. sosiaalinen media).

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettu käyttämään vain ennalta määrätyt yrityksen työntekijät ja/tai yhteistyökumppanit. 

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Asiakas voi tehdä tarkastuspyynnön joko kirjallisesti postittamalla omakätisesti allekirjoitetun vapaamuotoisen tarkastuspyynnön Lastentalo Hyvätuuli Oy:n  asiakasrekisterin yhteyshenkilölle Lastentalo Hyvätuulen postiosoitteeseen tai lähettämällä omakätisesti allekirjoitetun tarkastuspyynnön skannattuna sähköpostitse Lastentalo Hyvätuuli Oy:n  sähköpostiosoitteeseen. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

bottom of page